Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website (De Groot Roden B.V.);

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud.

1. Het onderstaande is van toepassing op de door De Groot Roden B.V. gevoerde websites. Door de pagina te gebruiken/ bezoeken stemt u in met deze disclaimer;

2. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, De Groot Roden B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;

3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden;

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;

5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. Voor een verzoek kunt u zich richten aan; De Groot Roden B.V., t.a.v. de directie, Rijksstraatweg 115, 9752 BA Roden of per email info@degrootroden.nl.